top of page

 

על המנגינה

 

 

 

 

דוד זהבי הלחין את "ניגונים" יותר משנה אחרי פרסומו. הוא חיבר מנגינה עם "נשמה יהודית"  - מנגינה עם מוטיבים יהודיים שמזכירה את הניגונים והזמירות שפניה מתגעגעת אליהם.

00:00 / 00:21
bottom of page